Przejdź do treści

Współpraca naukowa z partnerami krajowymi

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii współpracuje z krajowymi jednostkami naukowymi:

  • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Łódź
  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Łódź
  • Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A., Łódź
  • Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Biologicznych
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi