Przejdź do treści

Szkolenia

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

dr hab. inż. Agnieszka Nowak prof. uczelni

42 631 32 44

agnieszka.nowak@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 13 godz.

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności
 • Surowce jako źródło zanieczyszczenia w przemyśle spożywczym
 • Jakość mikrobiologiczna powietrza w przemyśle spożywczym
 • Jakość wody w przemyśle spożywczym
 • Odpowiedzialność producenta w świetle prawa żywnościowego
 • Rozporządzenia pakietu higienicznego
 • Kryteria mikrobiologiczne dla żywności w prawodawstwie unijnym
 • Metabolity mikroorganizmów – zagrożenie, wymagania UE (enterotoksyna gronkowcowa, mykotoksyny, histamina)
 • Pobieranie i przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
 • Pobieranie próbek i metody oznaczania metabolitów mikroorganizmów
 • Monitoring higieny w zakładach przemysłu spożywczego

Warsztaty: 3 godz.

 • Ustalanie kryteriów mikrobiologicznych dla produktów spożywczych

Koszt uczestnictwa w seminarium 1200 zł

Formularz zgłoszeniowy

IDENTYFIKACJA GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska prof. uczelni

42 631 34 70

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 4 godz.

 • Ogólna charakterystyka morfologiczna grzybów pleśniowych
 • Rozmnażanie grzybów pleśniowych
 • Klasyfikacja
 • Metody identyfikacji

Zajęcia laboratoryjne: 8 godz.

 • Morfologia i rozmnażanie grzybów pleśniowych – obserwacje elementów morfologicznych
 • Identyfikacja grzybów Ascomycota
 • Identyfikacja grzybów Zygomycota

Koszt uczestnictwa w seminarium 1200 zł

Formularz zgłoszeniowy

ZAGROŻENIE GRZYBAMI PLEŚNIOWYMI W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska prof. uczelni

42 631 34 70

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 12 godz.

 • Ogólna charakterystyka grzybów pleśniowych, pozytywna i negatywna działalność grzybów pleśniowych
 • Źródła zanieczyszczenia grzybami pleśniowymi w zakładach przemysłowych
 • Wpływ grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka
 • Mykotoksyny, warunki tworzenia, działanie toksyczne, metody zapobiegania i eliminowania
 • Techniczne przyczyny rozwoju pleśni w pomieszczeniach użytkowych
 • Metody likwidacji grzybów pleśniowych
 • Nowoczesne metody wykrywania i identyfikacji grzybów pleśniowych
 • Metody oznaczania mykotoksyn

Zajęcia laboratoryjne: 8 godz.

 • Pobieranie próbek do analizy mykologicznej
 • Metody hodowlane wykrywania grzybów pleśniowych na podłożach standardowych i selektywnych
 • Oznaczanie ergosterolu
 • Identyfikacja grzybów pleśniowych
 • Oznaczanie mykotoksyn
 • Oznaczanie strzępek pleśni w komorze Howarda

Koszt uczestnictwa w seminarium 800 zł

Formularz zgłoszeniowy

MYCIE I DEZYNFEKCJA JAKO PODSTAWOWE ELEMENTY DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ

dr hab. inż. Anna Koziróg

42 631 34 78

anna.kozirog@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 12 godz.

 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakładach przemysłowych
 • Biofilmy- przyczyna obniżania efektywności dezynfekcji.
 • Działanie fizycznych i chemicznych metod dezynfekcji na drobnoustroje
 • Środki myjące i techniki mycia
 • Dezynfekcja – regulacje prawne, biocydy, techniki dezynfekcji
 • Dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji
 • Dezynfekcja wody i powietrza w zakładach produkcyjnych
 • Kontrola skuteczności procesów dezynfekcji
 • Oporność drobnoustrojów na działanie preparatów dezynfekcyjnych

Zajęcia laboratoryjne: 9 godz.

 • Kontrola skuteczności dezynfekcji powietrza
 • Oznaczanie aktywności bójczej chemicznych środków dezynfekcyjnych
 • Nowoczesne metody kontroli linii produkcyjnych
 • Prezentacja technik mycia, dezynfekcji i kontroli tych procesów przez firmy prosperujące na polskim rynku

Koszt uczestnictwa w seminarium 1450 zł

Formularz zgłoszeniowy