Przejdź do treści

Odpady

Strategia zrównoważonego rozwoju zakłada obniżenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Jednym z kierunków naszych działań jest zagospodarowanie odpadów pochodzących z przemysłu oraz z działalności rolniczej. Wyniki naszych badań potwierdzają możliwość ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko, co w dalszej perspektywie korzystnie wpływa na wizerunek i działalność firm. Takie działanie wpisuje się w nowe strategie ochrony środowiska XXI wieku, w których kwestią priorytetową jest wprowadzanie czystych technologii. Ponadto, wymierną korzyścią jest również produkcja wartościowych nośników energii (m.in. biogazu, bioetanolu II generacji, biobutanolu) oraz komponentów paszowych (m.in. drożdży paszowych, DDGS). Mamy duże doświadczenie, poparte współpracą z przemysłem, w zakresie opracowania technologii zagospodarowania szerokiej gamy odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i gospodarki komunalnej (m.in. odpady lignocelulozowe, wysłodki buraczane, wywar gorzelniczy, słoma, melasa buraczana, soki cukrownicze. Mając na uwadze dbałość o charakter aplikacyjny opracowywanych przez nas technologii, prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w zakresie od skali laboratoryjnej do przemysłowej.

Image
Odpady