Przejdź do treści

Genetyka

Prowadzone w Instytucie badania z zakresu genetyki drobnoustrojów przemysłowych koncentrują się na genetycznej diagnostyce i taksonomii bakterii, drożdży i pleśni w oparciu o metody analizy genów 16S i 18S rRNA oraz sekwencji ITS. Legitymujemy się długoletnim doświadczeniem w pracy z bakteriami mlekowymi z rodzajów (Lactococcus, Leuconostoc, Enterococcus, Streptococcus, Lactobacillus oraz bakteriami z rodzaju Bacillus (Bacilus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus), stosowanych w przemyśle biotechnologicznym, jak i patogenach żywności należących do grupy Bacillus cereus (Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Bacillus weichenstephanensis i Bacillus mycoides), a także bakteriami Corynebacterium glutamicum wytwarzającymi aminokwasy i kwasy organiczne bakteriami Corynebacterium glutamicum. Wykonujemy diagnostykę nietypowych drobnoustrojów zanieczyszczających żywność zarówno patogennych (Listeria monocytogenes, Bacillus cereus) jak i saprofitycznych np. (Asaia lannensis oraz Brochothrix thermosphacta). Zajmujemy się również różnicowaniem szczepów drobnoustrojów należących do tego samego gatunku wykorzystując technologię Real Time PCR, RAPD, RFLP oraz PFGE. Specjalizujemy się w detekcji czynników wirulencji patogenów żywności, a szczególnie przetrwalnikujących bakterii z grupy Bacillus cereus takich jak enterotoksyny HBL i NHE, cytotoksyna K i toksyna wymiotna – cereulid. Prowadzimy badania z zakresu selekcji i ulepszania szczepów drobnoustrojów przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod genetycznych. Specjalizujemy się w izolacji, charakterystyce i wykorzystaniu praktycznym plazmidów bakterii mlekowych.

Image
helisa