Przejdź do treści

Komitet Organizacyjny

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą:

Dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni (przewodnicząca)

Dr inż. Magdalena Efenberger-Szmechtyk (sekretarz)

Dr inż. Anna Otlewska

Dr inż. Katarzyna Dybka-Stępień

Dr inż. Agata Czyżowska

Dr hab. Katarzyna Rajkowska

Dr hab. inż. Anna Koziróg

Mgr inż. Lidia Piekarska-Radzik

Dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska