Przejdź do treści

Pracownicy

Zespół Mikrobiologii Technicznej

PRACOWNICY

prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka - 42 631 32 71; elzbieta.klewicka@p.lodz.pl
prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska - 42 631 32 70; katarzyna.slizewska@p.lodz.pl
dr hab. inż. Agnieszka Nowak prof. uczelni - 42 631 32 44; agnieszka.nowak@p.lodz.pl
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska prof. uczelni - 42 631 32 73; malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl
dr hab. inż. Anna Koziróg - 42 631 34 78; anna.kozirog@p.lodz.pl
dr hab. Katarzyna Rajkowska - 42 631 34 78; katarzyna.rajkowska@p.lodz.pl
dr inż. Agata Czyżowska - 42 631 34 70; agata.czyzowska@p.lodz.pl
dr inż. Katarzyna Dybka-Stępień - 42 631 32 67; katarzyna.dybka@p.lodz.pl
dr inż. Magdalena Efenberger-Szmechtyk - 42 631 34 86; magdalena.efenberger-szmechtyk@p.lodz.pl
dr inż. Anna Otlewska - 42 631 34 81; anna.otlewska@p.lodz.pl
dr inż. Lidia Piekarska-Radzik - 42 631 34 81; lidia.piekarska-radzik@p.lodz.pl

prof. dr hab. Zofia Żakowska prof. emerytowany
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Tomasz Goździecki - 42 631 34 87; tomasz.gozdziecki@p.lodz.pl
mgr Magdalena Ogińska - 42 631 34 96; magdalena.oginska@p.lodz.pl
inż. Marzena Michalak - 42 631 34 96; marzena.michalak@p.lodz.pl
Bartosz Chołys - 42 631 32 66; bartosz.cholys@p.lodz.pl
Dorota Stępień - 42 631 34 96; dorota.stepien@p.lodz.pl

Danuta Jarecka - 42 631 34 04; danuta.jarecka@p.lodz.pl


Zespół Technologii Fermentacji

PRACOWNICY

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka prof.uczelni - 42 631 34 91; edyta.kordialik-bogacka@p.lodz.pl
dr hab. inż. Anna Diowksz prof. uczelni - 42 631 34 82; anna.diowksz@p.lodz.pl
dr inż. Agnieszka Wilkowska - 42 631 34 90; agnieszka.wilkowska@p.lodz.pl
dr inż. Sylwia Ścieszka - 42 631 32 76; sylwia.scieszka@p.lodz.pl
mgr inż. Maciej Ditrych - 42 631 32 76; maciej.ditrych@p.lodz.pl

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Jadwiga Moneta - 42 631 34 88; jadwiga.moneta@p.lodz.pl
mgr inż. Anna Michalska - 42 631 34 88; anna.michalska@p.lodz.pl

Hanna Szadowiak - 42 631 34 04; hanna.szadowiak@p.lodz.pl


Zespół Technologii Spirytusu i Drożdży

PRACOWNICY

dr hab. inż. Maria Balcerek prof. uczelni - 42 631 34 72; maria.balcerek@p.lodz.pl
dr hab. inż. Andrea Maria Patelski - 42 631 34 73; andrea.patelski@p.lodz.pl
dr hab. inż. Katarzyna Pielech-Przybylska - 42 631 34 73; katarzyna.pielech-przybylska@p.lodz.pl
dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak - 42 631 34 73; urszula.dziekonska-kubczak@p.lodz.pl

prof. dr hab. Józef Szopa, prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

Dariusz Walenciak - 42 631 34 77; dariusz.walenciak@p.lodz.pl
inż. Marta Czarnecka - 42 631 34 77; marta.czarnecka@p.lodz.pl

Treść (rozbudowana)