Skip to main content

Program Konferencji

Program konferencji

 

8.30– 9.00

Rejestracja uczestników konferencji

9.00 – 9.30

Otwarcie konferencji

9.30 – 10.00

Wykład plenarny: Kultura bezpieczeństwa w produkcji żywności - wymóg i konieczność

prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 

10.00 – 10.30

Wykład plenarny: Historia jednej folii – komercjalizacja wyników badań naukowych na podstawie innowacyjnej opakowaniowej folii skrobiowej

prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn, Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

10.30 – 11.00

Wykład plenarny: Metody utrwalania bakterii probiotycznych

dr hab. Radosław Dembczyński, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 11.45

Jakość mikrobiologiczna sałatek warzywnych oraz owoców miękkich dostępnych w polskich supermarketach

dr Beata Kowalska, Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery, Skierniewice

11.45 – 12.00

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej nanoemulsji olejku eterycznego
z geranium (łac. Pelargonium graveolens)

dr hab. inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk, prof. SGGW, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12.00 – 12.15

Hiperbaryczne przechowywanie – nowa alternatywa utrwalania mleka kobiecego

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, Katedra Chemii, Technologii
i Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

12.15 – 12.30

Trwałość mikrobiologiczna soku jabłkowego oraz zmiany aktywności enzymów hydrolizujących i właściwości reologicznych pod wpływem homogenizacji wysokociśnieniowej i podczas przechowywania

dr inż. Justyna Szczepańska, Zakład Technologii Przetworów Owocowych
i Warzywnych, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy

12.30 – 12.45

Bezpieczeństwo ziemniaka w zależności od zaprawiania
i przechowywania bulw

mgr inż. Katarzyna Retmańska, Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska

12.45 – 13.00

Dyskusja

13.00 – 14.30

Sesja posterowa

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa

14.30 – 14.45

Wpływ metody powlekania na wybrane właściwości suszonych sublimacyjnie batonów

dr hab. inż. Agnieszka Ciurzyńska, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Technologii Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

14.45 – 15.00

Ocena stabilności emulsji roślinnych na bazie sproszkowanej aquafaby

dr hab. inż. Karolina Szulc, Instytut Nauk o Żywności, WydziałTechnologii Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

15.00 – 15.15

Wpływ wysoko zmineralizowanej wody pochodzącej ze źródeł geotermalnych zastosowanej do fermentacji, na zawartość składników odżywczych, mineralnych i jakość sensoryczną krojonej papryki

dr inż. Anna Wrzodak, Instytut Ogrodnictwa – PIB, Zakład Przechowalnictwa
i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Skierniewice

15.15 – 15.30

Opracowanie technologii maceracji kawy za pomocą cieczy
z wykorzystaniem wybranych substancji pochodzenia naturalnego, umożliwiających otrzymanie wysokiej jakości kawy smakowej

Andrzej Kos, Prezes Zarządu Grupa Buena sp. z o.o.

15.30 – 15.45

Dyskusja

15.45 – 16.15

Wykład plenarny: Jak promować to co lokalne, czyli Szlak Smaków Dolnego Śląska

Agnieszka Hajbura-Michałowska

16.15 – 16.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji