Skip to main content

Probiotyki i prebiotyki

Zajmujemy się pozyskiwaniem i charakterystyką probiotycznych szczepów bakterii fermentacji mlekowej z różnych środowisk. Wielokierunkowe badania z zakresu biochemii, metabolizmu, genotoksyczności i cytotoksyczności prowadzone są z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i molekularnych. Badamy oddziaływania szczepów i preparatów probiotycznych z mikrobiotą jelitową w modelach in vitro oraz in vivo oraz interakcje bakterii probiotycznych z naturalną mikrobiotą kałową izolowaną od ludzi i zwierząt. Projektujemy innowacyjne preparaty probiotyczne i synbiotyczne dedykowane dla ludzi bądź zwierząt hodowlanych, a także szczepionki do produkcji żywności funkcjonalnej. Prowadzimy badania nad charakterystyką cech prebiotycznych związków syntetycznych i pochodzenia naturalnego, aktywnością antagonistyczną bakterii fermentacji mlekowej w obecności prebiotyków oraz wpływem prebiotyków na adherencję bakterii do powierzchni biotycznych i abiotycznych.

Image
Dwie białe butelki i kubek jogurtu na czarnym tle