Skip to main content

Oferta badawcza

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii oferuje:


Opracowanie Innowacyjnych produktów i technologii oraz modyfikacja klasycznych rozwiązań w zakresie :

• Projektowania nowoczesnych technologii produkcji żywności z uwzględnieniem ryzyka mikrobiologicznego.
• Optymalizacji metod i warunków prowadzenia procesów fermentacyjnych w skali półtechnicznej.
• Izolacji, charakterystyki i zastosowania związków bioaktywnych pochodzenia naturalnego w zabezpieczaniu żywności i kosmetyków.
• Mechanizmów oddziaływania konserwantów, dezynfektantów i związków bioaktywnych pochodzenia naturalnego na drobnoustroje.
• Nowoczesnych metod monitorowania czystości mikrobiologicznej żywności, kosmetyków oraz środowiska ich produkcji.
• Wykorzystania technik chromatograficznych w analizie żywności.
• Pozyskiwania ze środowisk naturalnych oraz charakterystyki mikroorganizmów o wysokim potencjale aplikacyjnym w produkcji żywności, suplementów diety oraz leków.
• Projektowania innowacyjnych preparatów probiotycznych i synbiotycznych dedykowanych dla ludzi i zwierząt hodowlanych, a także szczepionek do produkcji żywności funkcjonalnej.
• Oddziaływania szczepów i preparatów synbiotycznych z mikrobiotą jelitową w modelach in vitro oraz in vivo.
• Oddziaływania bakterii fermentacji mlekowej z biologicznie aktywnymi składnikami żywności.
• Selekcji i ulepszania szczepów drobnoustrojów przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod genetycznych.
• Metod biologii molekularnej w charakterystyce konsorcjów mikroorganizmów różnych środowisk.
• Korozji mikrobiologiczna.
• Mykologii budowlana.
• Zastosowania mikroorganizmów w procesach biomineralizacji.

• Oceny przydatności surowców tradycyjnych i niekonwencjonalnych, enzymów, drożdży oraz biostymulatorów w technologii produkcji spirytusu.
• Opracowywania technologii wódek i okowit owocowych z wykorzystaniem surowców rodzimych.
• Oceny składu jakościowego i ilościowego lotnych metabolitów fermentacji oraz ich wpływu na jakość spirytusu.
• Ograniczania powstawania związków kancerogennych, takich jak akroleina, czy karbaminian etylu w napojach spirytusowych.
• Wykorzystania surowców lignocelulozowych i odpadów przemysłu rolnospożywczego do produkcji bioetanolu II-giej generacji i drożdży paszowych.
• Biosyntezy biotyny i pochodnych przez drobnoustroje.
• Optymalizacji procesów produkcji drożdży piekarskich i paszowych.

• Doskonalenia procesów technologicznych w produkcji fermentowanych napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz pieczywa.
• Wykorzystania do produkcji żywności i napojów fermentowanych alternatywnych surowców, w tym bezglutenowych.
• Oceny stanu fizjologicznego i aktywności fermentacyjnej drożdży i bakterii.
• Wzbogacania pieczywa, piwa i innych napojów fermentowanych w substancje bioaktywne.
• Wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej do oceny właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych żywności i napojów fermentowanych.
• Doskonalenia właściwości sensorycznych piwa, wina i pieczywa.

 

Realizację kompleksowych usług analitycznych w zakresie:

  • Mikrobiologicznej jakości żywności
  • Jakości wody i powietrza
  • Monitoringu higieny i skuteczności dezynfekcji
  • Mikrobiologii materiałów technicznych
  • Jakości napojów alkoholowych