Skip to main content

Studia podyplomowe

MIKROBIOLOGIA, HIGIENA I JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE                                         

plakat studiów podyplomowych

 

Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni

 Zakres tematyczny studiów:

Fizjologiczne uwarunkowania znaczenia mikroorganizmów w żywności, źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji żywności, zapewnienie higieny w produkcji żywności, metody przechowywania i utrwalania żywności, rola laboratorium mikrobiologicznego w zapewnieniu jakości żywności, alternatywne i zmodyfikowane metody w analityce mikrobiologicznej,  mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności, bezpieczeństwo żywności

 Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach oceniających jakość i bezpieczeństwo żywności, jednostkach urzędowej kontroli żywności, firmach doradczych i audytujących, oraz w firmach zajmujących się obrotem żywności.

Czas trwania:

Dwa semestry. Termin zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.

 

Planowane godziny zajęć:            Sobota 8.15-18.00

                                                            Niedziela 8.15-17.00

Koszt studiów

6500 zł za całe studia

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty. Informacja o terminach dokonania opłaty za studia będzie wysyłana bezpośrednio do uczestników po zakończeniu rekrutacji.

 Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych,
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja ciągła poprzez https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/oferta-studiow-podyplomowych  (Po przekierowaniu  na stronę PŁ, Studia Podyplomowe, prosimy o wybranie z listy „Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym” i dalej postępować zgodnie z instrukcją.)

 

 Dane kontaktowe

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni,

tel.  42 631 32 73  malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

Biuro Instytutu

mgr Anna Kwaśniak

tel.  42 631 34 79  w5i53@adm.p.lodz.pl

Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź