Skip to main content

Struktura Instytutu

Zespół Mikrobiologii Technicznej

Pracownia
Procesów Biosyntezy

Pracownia
Genetyki Drobnoustrojów Przemysłowych

Pracownia
Analizy Mikrobiologicznej Żywności

Pracownia
Analizy i Badań Probiotyków „Probiotest”

Pracownia

Korozji Mikrobiologicznej

Pracownia

Analizy Instrumentalnej Materiałów Technicznych i Żywności


Zespół Technologii Fermentacji

Laboratorium
Technologii Produktów Fermentowanych

Pracownia
Technologii Piwowarstwa

Pracownia
Technologii Winiarstwa

Pracownia
Technologii Piekarstwa

Pracownia
Kontroli Procesów Fermentacyjnych


Zespół Technologii Spirytusu i Drożdży

Laboratorium
Technologii Biokonwersji

Laboratorium
Technologii i Analizy Surowców, Produktów Gorzelniczych oraz Wyrobów Spirytusowych

Pracownia
Technologiczna – Mikrogorzelnia

Pracownia
Propagacji Drożdży

Pracownia
Analiz Chromatograficznych Produktów Fermentacji