Skip to main content

Kwasy organiczne

W Instytucie prowadzone są prace nad opracowaniem technologii produkcji kwasów organicznych, w tym stereoizomerów L i D kwasu mlekowego oraz kwasów wytwarzanych w mieszanej fermentacji kwasowej typu Enterobacteriaceae, a szczególnie kwasu bursztynowego. W zakres prowadzonych badań wchodzi dobór i charakterystyka szczepów bakterii wytwarzających kwasy organiczne (Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Corynebacterium, Escherichia) ich ulepszanie metodami tradycyjnej selekcji oraz z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA. Badania obejmują również optymalizację metod i warunków prowadzenia procesów fermentacji w skali bioreaktorów laboratoryjnych oraz wyodrębnianie i oczyszczanie wytworzonych kwasów organicznych z wykorzystaniem procesów ultra- i mikro-filtracji, krystalizacji, wymiany jonowej oraz estryfikacji i hydrolizy estrów.

Image
Fermentory przemysłowe