Skip to main content

Komitet Naukowy

Dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Joanna Stadnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, Politechnika Łódzka