Studia podyplomowe i seminaria

Nauka

Nauka

BADANIA

Badania naukowe koncentrują się na technologicznych zagadnieniach produkcji w przemyśle spożywczym i optymalizacji biosyntezy przemysłowej.

więcej

Przemysł

Przemysł

INNOWACJE

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii współpracuje z otoczeniem naukowym i przemysłowym w wielu obszarach.

więcej

KolekcjaŁOCK

KolekcjaŁOCK

SZCZEPY PRZEMYSŁOWE

Kolekcja Czystych Kultur Drobnoustrojów ŁOCK 105 Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii jest członkiem Światowej Federacji Kolekcji
Czystych Kultur.

więcej

Najważniejszym elementem działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ jest współpraca z partnerami przemysłowymi. Stanowi ona podstawę do kreowania nowych rozwiązań technologicznych z różnych dziedzin gospodarki - biotechnologii, agrobiznesu, innowacyjnych materiałów i wielu innych.

W tej działalności pierwsze miejsce zajmują projekty naukowo-badawcze o znaczeniu aplikacyjnym oraz współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami naukowymi i biznesem. Istotnym elementem decydującym o naszym sukcesie są inwestycje w potencjał ludzki i rozwój infrastruktury badawczej. Instytut aktywnie uczestniczy w powstawaniu nowych programów nauczania i specjalności na wszystkich poziomach studiów.

3
LICZBA DR 2020/21
6
PROJEKTY NAUKOWE I GRANTY 2020/21
12
PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE 2020/21
169
IMPACT FACTOR 2020/21

Dydaktyka

Biotechnologia

Obejmuje trzy specjalizacje: TECHNOLOGIĘ FERMENTACJI, MIKROBIOLOGIĘ TECHNICZNĄ, TECHNOLOGIĘ SPIRYTUSU I DROŻDŻY

więcej

Biotechnologia środowiska

Studenci kierunku BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA dokonują wyboru tematyki prac dyplomowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami…

więcej

Biotechnologia IFE

Na specjalności FERMENTATION TECHNOLOGY & TECHNICAL MICROBIOLOGY studenci

więcej

Inżynieria biochemiczna

Studenci INŻYNIERII BIOCHEMICZNEJ realizują prace dyplomowe dotyczące procesów

więcej

Biogospodarka

Studenci kierunku BIOGOSPODARKA zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw…

więcej

Towaroznawstwo

Studenci TOWAROZNAWSTWA, specjalności TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI realizują prace dyplomowe z zakresu oceny jakości…

więcej

Nasi Partnerzy

Przejdź do paska narzędzi