Nauka

Badania naukowe koncentrują się na technologicznych zagadnieniach produkcji bezodpadowej w przemyśle spożywczym, otrzymywaniu wysokiej jakości wyrobów spirytusowych, produkcji drożdży paszowych w oparciu o wykorzystanie surowców lignocelulozowych, optymalizacji biosyntezy przemysłowej.

We współpracy z partnerami przemysłowymi prowadzimy badania nad udoskonalaniem technologii produkcji piwa, pieczywa, wina i miodów pitnych i poszukujemy alternatywnych surowców. Szczególne miejsce zajmują aspekty bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności i nowoczesne metody monitorowania czystości mikrobiologicznej środowiska jej produkcji. Instytut jest jedną z wiodących w kraju jednostek badawczych w obszarze żywności fermentowanej, bakterii probiotycznych, prebiotyków i synbiotyków.

Prace z zakresu degradacji mikrobiologicznej i korozji materiałów technicznych wywoływanych przez drobnoustroje zyskały uznanie międzynarodowe, czego wyrazem było powierzenie Instytutowi organizacji XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (2014) oraz International Conference of Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage (2016). Istotne miejsce w działalności Instytutu zajmują badania w obszarze biotechnologii środowiska, a szczególnie wykorzystanie biomay odpadów przemysłu spożywczego oraz intensyfikacja produkcji i oczyszczania biogazu.

Przejdź do paska narzędzi