Władze i struktura Instytutu

Biuro Instytutu

BIURO INSTYTUTU

mgr Renata Kulińska

Kierownik Administracyjny Instytutu

42 631-34-71

mgr Ewa Matczak

samodzielny referent

42 631-34-71

mgr Anna Kwaśniak

referent administracyjny

42 631-34-79

mgr Justyna Chołys

samodzielny referent finansowy

42 631-34-76

rozwiń

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Zespół Mikrobiologii Technicznej

Pracownia
Procesów Biosyntezy

Pracownia
Genetyki Drobnoustrojów Przemysłowych

Pracownia
Analizy Mikrobiologicznej Żywności

Pracownia
Analizy i Badań Probiotyków „Probiotest”

Pracownia

Korozji Mikrobiologicznej

Pracownia

Analizy Instrumentalnej Materiałów Technicznych i Żywności

Zespół Technologii Fermentacji

Laboratorium
Technologii Produktów Fermentowanych

Pracownia
Technologii Piwowarstwa

Pracownia
Technologii Winiarstwa

Pracownia
Technologii Piekarstwa

Pracownia
Kontroli Procesów Fermentacyjnych

 

Zespół Technologii Spirytusu i Drożdży

Laboratorium
Technologii Biokonwersji

Laboratorium
Technologii i Analizy Surowców, Produktów Gorzelniczych oraz Wyrobów Spirytusowych

Pracownia
Technologiczna – Mikrogorzelnia

Pracownia
Propagacji Drożdży

Pracownia
Analiz Chromatograficznych Produktów Fermentacji

rozwiń

Pracownicy

Zespół Mikrobiologii Technicznej

PRACOWNICY

prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska prof. uczelni
dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska prof. uczelni
dr inż. Agata Czyżowska

dr inż. Hubert Antolak

dr inż. Katarzyna Dybka-Stępień
dr inż. Krystyna Kowal
dr hab. inż. Anna Koziróg
dr hab. inż. Agnieszka Nowak prof. uczelni
dr inż. Anna Otlewska
dr hab. Katarzyna Rajkowska

prof. dr hab. Zofia Żakowska prof. emerytowany
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Tomasz Goździecki
mgr Tomasz Olejniczak
inż. Marzena Michalak
lic. Magdalena Ogińska
Dorota Stępień

Zespół Technologii Fermentacji

PRACOWNICY

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka prof.uczelni
dr hab. inż. Anna Diowksz prof. uczelni
dr inż. Agnieszka Wilkowska

dr inż. Paulina Bogdan

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak, prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Jadwiga Moneta

mgr inż. Anna Michalska

Zespół Technologii Spirytusu i Drożdży

PRACOWNICY

dr hab. inż. Maria Balcerek prof. uczelni
dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak
dr hab. inż. Piotr Patelski
dr hab. inż. Katarzyna Pielech-Przybylska

prof. dr hab. Józef Szopa, prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Mirosława Księżopolska
Dariusz Walenciak

rozwiń

Kontakt

90-924 Łódź

ul. Wólczańska 171/173

42 631-34-79

fax 42 631-32-74

email: itfim@adm.p.lodz.pl

http://www.p.lodz.pl/pl
http://binoz.p.lodz.pl

rozwiń

Przejdź do paska narzędzi