Władze i struktura Instytutu

Biuro Instytutu

BIURO INSTYTUTU

mgr Anna Kwaśniak

Kierownik Administracyjny Instytutu

42 631-34-79

mgr Justyna Chołys

specjalista

42 631-34-71

mgr Ewa Matczak
samodzielny referent

42 631-34-71

rozwiń

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Zespół Mikrobiologii Technicznej

Pracownia
Procesów Biosyntezy

Pracownia
Genetyki Drobnoustrojów Przemysłowych

Pracownia
Analizy Mikrobiologicznej Żywności

Pracownia
Analizy i Badań Probiotyków „Probiotest”

Pracownia

Korozji Mikrobiologicznej

Pracownia

Analizy Instrumentalnej Materiałów Technicznych i Żywności

Zespół Technologii Fermentacji

Laboratorium
Technologii Produktów Fermentowanych

Pracownia
Technologii Piwowarstwa

Pracownia
Technologii Winiarstwa

Pracownia
Technologii Piekarstwa

Pracownia
Kontroli Procesów Fermentacyjnych

 

Zespół Technologii Spirytusu i Drożdży

Laboratorium
Technologii Biokonwersji

Laboratorium
Technologii i Analizy Surowców, Produktów Gorzelniczych oraz Wyrobów Spirytusowych

Pracownia
Technologiczna – Mikrogorzelnia

Pracownia
Propagacji Drożdży

Pracownia
Analiz Chromatograficznych Produktów Fermentacji

rozwiń

Pracownicy

Zespół Mikrobiologii Technicznej

PRACOWNICY

prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska prof. uczelni
dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska prof. uczelni
dr inż. Agata Czyżowska
dr inż. Hubert Antolak
dr inż. Katarzyna Dybka-Stępień
dr inż. Magdalena Efenberger-Szmechtyk
dr hab. inż. Anna Koziróg
dr hab. inż. Agnieszka Nowak prof. uczelni
dr inż. Anna Otlewska
dr hab. Katarzyna Rajkowska

prof. dr hab. Zofia Żakowska prof. emerytowany
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Tomasz Goździecki
mgr Magdalena Ogińska
inż. Marta Czarnecka
inż. Marzena Michalak
Bartosz Chołys
Dorota Stępień

Danuta Jarecka

Zespół Technologii Fermentacji

PRACOWNICY

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka prof.uczelni
dr hab. inż. Anna Diowksz prof. uczelni
dr inż. Agnieszka Wilkowska
dr inż. Paulina Legumina
dr  Sylwia Ścieszka
mgr inż. Maciej Ditrych

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Jadwiga Moneta
mgr inż. Anna Michalska

Hanna Szadowiak

Zespół Technologii Spirytusu i Drożdży

PRACOWNICY

dr hab. inż. Maria Balcerek prof. uczelni
dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak
dr hab. inż. Piotr Patelski
dr hab. inż. Katarzyna Pielech-Przybylska

prof. dr hab. Józef Szopa, prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

mgr inż. Mirosława Księżopolska
Dariusz Walenciak

rozwiń

Kontakt

90-530 Łódź

ul. Wólczańska 171/173

42 631-34-79

fax 42 631-32-74

email: itfim@adm.p.lodz.pl

http://www.p.lodz.pl/pl
http://binoz.p.lodz.pl

rozwiń

Działalność wydawnicza

Nasze publikacje:

Rok 2021

 1. Rajkowska Katarzyna, Kunicka-Styczyńska Alina, Koziróg Anna,  Podstawy mikrobiologii kosmetyków – zajęcia laboratoryjne, kierunek: Technologia Kosmetyków, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2021, ISBN: 978-83-63929-06-0.

Rok 2020

 1. Rajkowska Katarzyna, Kunicka – Styczyńska Alina, Biologia komórki, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, ISBN: 978-83-63929-45-9
 2. Kunicka – Styczyńska Alina, Laboratory tasks in Microbiology  Wydanie II, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej,        Łódź 2020, ISBN:  978-83-63929-61-9
 3. Rajkowska Katarzyna, Kunicka-Styczyńska Alina, Zajęcia laboratoryjne z Biologii komórki, kierunek Biotechnologia, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji      i Mikrobiologii, Łódź, 2020, ISBN: 978-83-63929-02-2
 4. Śliżewska Katarzyna, Mikrobiologiczne metody analizy żywności, Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów kierunku Menedżer Żywności                     i Żywienia, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Łódź, 2020, ISBN: 978-83-63929-73-2

Rok 2019

 1. Śliżewska Katarzyna, Bezpieczeństwo mikrobilogiczne żywności Wydanie II, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN: 978-83-63929-69-5
 2. Klewicka Elżbieta, Piotrowska Małgorzata, Mikrobiologia ogólna Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku: Technologia żywności i Żywienia człowieka Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN: 978-83-63929-65-7
 3. Klewicka Elżbieta, Piotrowska Małgorzata, Mikrobiologia ogólna Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku: Technologia kosmetyków,     Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN: 978-83-63929-72-5
 4. Kunicka – Styczyńska Alina, Cell Biology Laboratory Workbook, Wydanie II (poprawione i uzupełnione), Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji                            i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN: 978-83-63929-57-2

Rok 2018

 1. Libudzisz Zdzisława, Kowal Krystyna, Mikrobiologia Przemysłowa Laboratorium Kierunek Biotechnologia, studia I stopnia, Wydanie VIII, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji      i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISBN: 978-83-63929-53-4
 2. Kręgiel Dorota, Otlewka Anna, Koziróg Anna, Rajkowska Katarzyna, Antolak Hubert, Laboratorium Specjalizacyjne Kierunek Biotechnologia, studia I stopnia, semestr VI, Specjalizacja: Mikrobiologia techniczna, Wydanie II, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018,         ISBN: 978-83-63929-41-1
 3. Biofilmy bakterii mlekowych. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów.
  Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, 2018.
  ISBN: 978-83-63929-37-4
 4. Laboratorium specjalizacyjne. Wyd. 2.
  Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, 2018
  ISBN: 978-83-63929-41-1

Rok 2017

 1. Libudzisz Zdzisława, Kowal Krystyna, Instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych Mikrobiologia ogólna,Wydanie II, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji                       i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN: 978-83-63929-21-3
 2. Kręgiel Dorota, Otlewska Anna, Mikrobiologia Laboratorium Kierunek Biogospodarka studia I stopnia, semestr II, Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN: 978-83-63929-25-1
 3. Microorganisms – environmental aspects.
  Wydawca: Institute of Fermentation Technology and Microbiology, 2017.
  ISBN: 978-83-63 929-56-5

Rok 2016

 1. Kunicka – Styczyńska Alina, Rajkowska Katarzyna, Rygała Anna, Mikrobiologia kosmetyków Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Kierunek: Technologia Kosmetyków, Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN: 978-83-63929-09-1
 2. Klewicka Elżbieta, Piotrowska Małgorzata, Mikrobiologia ogólna Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku: Technologia Kosmetyków,   Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN: 978-83-63929-72-5

Rok 2015

 1. Kunicka – Styczyńska Alina, Nowak Adriana, Inżynieria Komórki Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów Biotechnologii, Wydanie II,            Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, ISBN: 978-83-63929-68-8
 2. Klewicka Elżbieta, Piotrowska Małgorzata, Mikrobiologia środowiska Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku: Ochrona Środowiska,   Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, ISBN: 978-83-63929-48-0
 3. Ołtuszak-Walczak Elżbieta, Nowak Agnieszka, Mikrobiologia Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów V semestru Kierunku Towaroznawstwo,   Wydanie III poprawione, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, ISBN: 978-83-63929-12-1
 4. Klewicka Elżbieta, Piotrowska Małgorzata, Podstawy mikrobiologii Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku: Inżynieria biochemiczna, Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, ISBN: 978-83-63929-32-9

ROK 2012

 1. Koziróg Anna, Rajkowska Katarzyna, Nowak Agnieszka, Mikrobiologia i higiena żywności Kierunek: Biotechnologia, Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ISBN: 978-83-930577-5-7

ROK 2010

 1. Ołtuszak-Walczak Elżbieta, Gutarowska Beata, Hydrobiologia Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Dla studentów V semestru Wydział: Biotechnologii i Nauk          o Żywności, Kierunek: Ochrona Środowiska, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010,                                         ISBN: 978-83-922014-8-9

ROK 2009

 1. Rajkowska Katarzyna, Kunicka-Styczyńska Alina, Biologia komórki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku: Biotechnologia Środowiska, Wydanie I, Wydawca: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, ISBN: 978-83-922014-7-2

 rozwiń

Przejdź do paska narzędzi