Władze i struktura Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Beata Gutarowska

Z-ca dyr. ds. DYDAKTYKI

dr hab. inż. Anna Diowksz

Biuro Instytutu

BIURO INSTYTUTU

mgr Renata Kulińska

Kierownik Administracyjny Instytutu

42 631-34-71

mgr Ewa Matczak

samodzielny referent

42 631-34-71

mgr Anna Kwaśniak

referent administracyjny

42 631-34-79

mgr Justyna Chołys

samodzielny referent finansowy

42 631-34-76

rozwiń

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Beata Gutarowska

Zakład Mikrobiologii Technicznej

Pracownia
Procesów Biosyntezy

Pracownia
Genetyki Drobnoustrojów Przemysłowych

Pracownia
Analizy Mikrobiologicznej Żywności

Pracownia
Analizy i Badań Probiotyków „Probiotest”

Pracownia

Korozji Mikrobiologicznej

Pracownia

Analizy Instrumentalnej Materiałów Technicznych i Żywności

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka

Zakład Technologii Fermentacji

Laboratorium
Technologii Produktów Fermentowanych

Pracownia
Technologii Piwowarstwa

Pracownia
Technologii Winiarstwa

Pracownia
Technologii Piekarstwa

Pracownia
Kontroli Procesów Fermentacyjnych

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Maria Balcerek

Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży

Laboratorium
Technologii Biokonwersji

Laboratorium
Technologii i Analizy Surowców, Produktów Gorzelniczych oraz Wyrobów Spirytusowych

Pracownia
Technologiczna – Mikrogorzelnia

Pracownia
Propagacji Drożdży

Pracownia
Analiz Chromatograficznych Produktów Fermentacji

Pracownia
Biotechnologii Oczyszczania Ścieków

Pracownia
Technologii Utylizacji Odpadów

Laboratorium
Badań Procesów Fermentacji Beztlenowej i Składu Biogazu

rozwiń

Pracownicy

Zakład Mikrobiologii Technicznej

KIEROWNIK ZAKŁADU
prof. dr hab. Beata Gutarowska

PRACOWNICY
dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
dr hab. inż. Dorota Kręgiel
dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
dr hab. Adriana Nowak
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska

dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
dr inż. Agata Czyżowska

dr inż. Katarzyna Dybka-Stępień
dr inż. Krystyna Kowal
dr inż. Anna Koziróg
dr inż. Ilona Motyl
dr hab. inż. Agnieszka Nowak
dr inż. Anna Otlewska
dr Katarzyna Rajkowska
dr inż. Justyna Szulc

prof. dr hab. Zofia Żakowska prof. emerytowany
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
mgr inż. Tomasz Goździecki
mgr inż. Marta Nowicka
mgr Tomasz Olejniczak
mgr inż. Anna Rygała
inż. Marzena Michalak
lic. Magdalena Ogińska
Dorota Stępień

Zakład Technologii Fermentacji

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka

PRACOWNICY
dr hab. inż. Anna Diowksz
dr inż. Joanna Berłowska
dr hab. inż. Piotr Dziugan
dr inż. Agnieszka Wilkowska

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak, prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
mgr inż. Jadwiga Moneta
Krzysztof Rudzki
Paulina Bogdan

Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. inż. Maria Balcerek

PRACOWNICY
dr hab. inż. Sebastian Borowski
dr Jarosław Domański
dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak
dr inż. Piotr Patelski
dr inż. Katarzyna Pielech-Przybylska
dr hab. inż. Krzysztof Ziemiński

dr inż. Hubert Antolak

prof. dr hab. Józef Szopa, prof. emerytowany

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
dr inż. Alicja Wołoszyn
mgr inż. Mirosława Księżopolska
Elżbieta Komorowska
Dariusz Walenciak

rozwiń

Kontakt

90-924 Łódź

ul. Wólczańska 171/173

42 631-34-79

fax 42 631-32-74

email: itfim@adm.p.lodz.pl

http://www.p.lodz.pl/pl
http://binoz.p.lodz.pl

rozwiń

Przejdź do paska narzędzi