awatar kobieta

dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak

asystent

CV

KONTAKT:

urszula.dziekonska-kubczak@p.lodz.pl

42 631 34 73

Zainteresowania naukowe

Bioetanol II generacji, konwersja lignocelulozy.

Publikacje po 2015 roku

 • Balcerek M, Pielech-Przybylska K., Strąk E., Patelski P., Dziekońska U. Comparison of fermentation results and quality of the agricultural distillates obtained by application of commercial amylolytic preparations and cereal malts, European Food Research and Technology, 2015, pp. 1-15 doi:10.1007/s00217-015-2542-7; IF= 1,559.
 • Patelski P., Stanisz M., Antczak A., Balcerek M., Pielech-Przybylska K., Sapińska E., Dziekońska U. Conversion of sugar beet leaf polysaccharides into single cell protein, RSC Advances, 2015, 5, pp. 20961-20965, do:10.1039/C4RA15930F; IF=3,840.
 • Patelski P., Berłowska J., Dziugan P., Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Dziekońska U., Kalinowska H. Utilisation of sugar beet bagasse for the biosynthesis of yeast SCP, Journal of Food Engineering, 2015, 167, pp. 32-37; doi:10.1016/j.jfoodeng.2015.03.031; IF= 2,771.
 • Balcerek Maria, Pielech-Przybylska Katarzyna, Strąk Ewelina, Patelski Piotr, Dziekońska Urszula: Comparison of fermentation results and quality of the agricultural distillates obtained by application of commercial amylolytic preparations and cereal malts. European Food Research and Technology 2016, 242, 321–335. DOI 10.1007/s00217-015-2542-7 IF=1,433 MNiSW=25.
 • Balcerek Maria, Pielech-Przybylska Katarzyna, Dziekońska-Kubczak Urszula, Patelski Piotr, Strąk Ewelina: Fermentation results and chemical composition of agricultural distillates obtained from rye and barley grains and the corresponding malts as a source of amylolytic enzymes and starch, Molecules 2016, 21(10), 1320; doi:10.3390/molecules21101320 IF=2,465 MNiSW=30.
 • Berłowska J., Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Dziekońska-Kubczak U., Patelski P., Dziugan P., Kręgiel D.: Simultaneous saccharification and fermentation of sugar beet pulp for efficient bioethanol production. Biomed Research International 2016, http://dx.doi.org/10.1155/2016/3154929 IF=2,134 MNiSW=25.
 • Pielech-Przybylska Katarzyna; Balcerek Maria; Nowak Agnieszka; Patelski Piotr; Dziekońska-Kubczak Urszula: Influence of yeast on the yield of fermentation and volatile profile of ´Węgierka Zwykła´ plum distillates, Journal of the Institute of Brewing, 2016, DOI 10.1002/jib.374. IF=1,017 MNiSW=25.
 • Balcerek M., Pielech-Przybylska K., Patelski P., Dziekońska-Kubczak U., Jusel T.: Treatment with activated carbon and other adsorbents as an effective method for the removal of volatile compounds in agricultural distillates Food Additives & Contaminants: Part A – Chemistry, 2017, 34(5), 714-727.                     http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2017.1284347 IF= 2,047.
 • Balcerek M., Pielech-Przybylska K., Dziekońska U., Patelski P., Strąk E.: Changes in chemical composition of plum distillate during maturation in the presence of oak chips under different conditions, Food Technology and Biotechnology, 2017, 55(3), 333–359. doi: 10.17713/ftb.55.03.17.5145. IF=0,891.
 • Balcerek M., Pielech-Przybylska K., P. Patelski, Dziekońska-Kubczak U., Strąk E.: The effect of distillation conditions and alcohol content in heart fractions on concentrations of aroma volatiles and undesirable compounds in plum brandies, Journal of The Institute of Brewing, 2017, 123(3), 452–463. IF5 letni= 1,075.
 • Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Nowak Agnieszka, Wojtczak M., Czyżowska A., Dziekońska-Kubczak U., Patelski P., (2017) The effect of different starch liberation and saccharification methods on the microbial contaminations of distillery mashes, fermentation efficiency, and spirits quality. Molecules, 22,               1647 doi:10.3390/molecules22101647 IF5-letni= 3,202.
 • Strąk E., Balcerek M., Dziekońska-Kubczak U.: Fermentation efficiency of high gravity rye mashes using pressureless starch liberation methods, Czech Journal of Food Sciences, 2017, 35, 267-273. IF5 letni= 1,048.
 • Dziekońska-Kubczak U., Berłowska J., Dziugan P., Patelski P., Balcerek M., Pielech-Przybylska K., Czyżowska A., Domański J.: Comparison of steam explosion, dilute acid, and alkali pretreatments on enzymatic saccharification and fermentation of hardwood sawdust, BioResources 2018, 13(3), 6970-6984.                        IF 2017 = 1,202.
 • Dziekońska-Kubczak U., Berłowska, J., Dziugan, P., Patelski P., Pielech-Przybylska, K., Balcerek, M., Nitric acid pretreatment of Jerusalem artichoke stalks for enzymatic saccharification and bioethanol production Energies 2018, 11(8),2153 IF 2017 = 2,676.
 • Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Dziekońska-Kubczak U., Patelski P., Różański M.: Effect of starch liberation method and initial pH of sweet mashes on higher alcohols content in distillates obtained from different starchy raw materials, Process Biochemistry 2018, 73, 29–37. IF 2017 = 2,616.
 • Balcerek M., Pielech-Przybylska K., Dziekońska-Kubczak U., Patelski P., Różański M. (2019) Effect of filtration on elimination of turbidity and changes in volatile compounds concentrations in plum distillates, Journal of Food Science and Technology, 56, 2049–2062. DOI: 10.1007/s13197-019-03682-0 MNiSW=70.
 • Dziekońska-Kubczak U., Berłowska J., Dziugan P., Patelski P., Balcerek M., Pielech-Przybylska K., Robak K. (2019) Two-stage pretreatment to improve saccharification of oat straw and jerusalem artichoke biomass, Energies, 12, 1715; doi:10.3390/en12091715 MNiSW=140.
 • Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Ciepielowski G., Pacholczyk-Sienicka B., Albrecht Ł., Dziekońska-Kubczak U., Bonikowski R., Patelski P. (2019) Effect of co-inoculation with Saccharomyces cerevisiae and lactic acid bacteria on the content of propan-2-ol, acetaldehyde and weak acids in fermented distillery mashes. International Journal of Molecular Sciences, 20(7), 1659. https://doi.org/10.3390/ijms20071659 MNiSW=140.
 • Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Dziekońska-Kubczak U., Pacholczyk-Sienicka B., Ciepielowski G., Albrecht Ł., Patelski P. (2019) The role of Saccharomyces cerevisiae yeast and lactic acid bacteria in the formation of 2-propanol from acetone during fermentation of rye mashes obtained using thermal-pressure method of starch liberation, Molecules, 24(3), 610. https://doi.org/10.3390/molecules24030610 MNiSW=100.
 • Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Patelski P., Dziekońska-Kubczak U. (2019) Solutions for improvement of saccharification and fermentation of high gravity rye mashes, International Agrophysics, 33(1), 1–10. https://doi.org/10.31545/intagr/103748 MNiSW=70.
 • Robak K., Balcerek M., Dziekońska-Kubczak U., Dziugan P. (2019) Effect of dilute acid pretreatment on the saccharification and fermentation of rye straw, Biotechnology Progress, 35, e2789.  https://doi.org/10.1002/btpr.2789 MNiSW=70.
 • Berłowska J., Balcerek M., Dziugan P., Dziekońska-Kubczak U., Pielech-Przybylska K., Patelski P., Robak K., Use of saccharose and structural polysaccharides from sugar beet biomass for bioethanol production, International Agrophysics, 2020, 34(2), 151-159.
 • Domański J., Marchut-Mikołajczyk O., Cieciura-Włoch W., Patelski P., Dziekońska-Kubczak U., Januszewicz B., Zhang B., Dziugan P., Production of Methane, Hydrogen and Ethanol from Secale cereale L. Straw Pretreated with Sulfuric Acid, MOLECULES, 2020, 25(4), 1-21.
 • Dziekońska-Kubczak U., Pielech-Przybylska K., Patelski P., Balcerek M., Development of the Method for Determination of Volatile Sulfur Compounds (VSCs) in Fruit Brandy with the Use of HS–SPME/GC–MS, MOLECULES, 2020, 25(5), 1-14.
 • Patelski P., Berłowska J., Balcerek M., Dziekońska-Kubczak U., Pielech-Przybylska K., Dygas D., Jędrasik J., Conversion of Potato Industry Waste into Fodder Yeast Biomass, Processes, 2020, 8(4), 1-8.
 • Toczyłowska-Mamińska R., Pielech-Przybylska K., Sekrecka-Belniak A., Dziekońska-Kubczak U., Stimulation of electricity production in microbial fuel cells via regulation of syntrophic consortium development, Applied Energy, 2020, 271, 1-9.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • Pat.231950. Sposób otrzymywania aromatyzowanej wódki smakowej z destylatu śliwkowego i surowca roślinnego.
 • Pat.231628. Sposób otrzymywania aromatyzowanego napoju spirytusowego.
 • Pat.231629. Sposób mikrobiologiczny otrzymywania roztworu zawierającego biotynę i selenobiotynę.
 • Pat.231949. Sposób otrzymywania napoju spirytusowego aromatyzowanego surowcem roślinnym.
 • Pat.236525. Sposób obróbki wstępnej słomy żytniej przeznaczonej na surowiec do procesów biotechnologicznych.
 • Pat.236526. Sposób otrzymywania furfuralu z materiału lignocelulozowego.
 • Pat.238887. Brzeczka stężona do fermentacji etanolowej.
 • Pat.238886. Sposób otrzymywania drożdży paszowych z surowca ligninocelulozowego

Wzory użytkowe

 • Prawo ochronne 071059 na wzór użytkowy pt. Pojemnik na ciecz aplikowaną pędzelkiem.

Staże i szkolenia

 • Staż zawodowy w Zakładzie POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o. o., Polska
 • Staż naukowy – Udział w 14. edycji Erasmus Intensive Program (EIP) “Pollution in Europe Sustainable management of polluted areas”, Estonian University of Life Sciences (EMÜ) Tartu, Estonia.
 • Szkolenie nt.: Regulacje prawne dot. transferu technologii obowiązujące na Politechnice Łódzkiej, Polska
 • Szkolenie nt.: Negocjacje i autoprezentacja, Polska
 • Szkolenie nt.: Pozyskiwanie środków na badania naukowe i projekty badawcze – praktyczne warsztaty, Polska
Przejdź do paska narzędzi