Przemysł

NASZA OFERTA 

współpracuje z otoczeniem naukowym i przemysłowym w następujących obszarach:

Wykorzystania biotechnologii na rzecz zrównoważonych produktów i procesów  m.in. wytwarzania bioproduktów o wysokiej wartości dodanej, koncepcji bioprocesów, biorafinerii i biokatalizy; nowych i udoskonalonych mikroorganizmów oraz związanych z nim produktów i procesów; bioremediacji środowiska, czystszego bioprzetwarzania, wykorzystania odpadów rolnoprzemysłowych i produktów ubocznych.

Bezpieczeństwa i jakości żywności, jak również tradycyjnych aspektów żywności i pasz, zaburzeń dietozależnych, w tym otyłości i alergii u dzieci oraz dorosłych; poszerzania wiedzy na temat zdrowotnych składników i właściwości produktów żywnościowych; innowacyjnych technologii obróbki żywności i paszy; podnoszenia chemicznej i mikrobiologicznej jakości żywności; autentyczności żywności oraz tworzenia nowych składników i produktów.

Biodeterioracji materiałów technicznych, zjawisk korozji mikrobiologicznej, diagnostyce drobnoustrojów tworzących biofilmy, metodach zapobiegania zjawiskom powstawania błon biologicznych, właściwościach przeciwdrobnoustrojowych materiałów modyfikowanych biocydami, opracowaniu nowych technologii w ochronie materiałów technicznych przed procesami deterioracji mikrobiologicznej.

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii oferuje:
Opracowanie Innowacyjnych produktów i technologii oraz modyfikacja klasycznych rozwiązań w zakresie :
Biotechnologii żywności
Napojów fermentowanych, w tym alkoholowych
Zagospodarowania odpadów
Biopreparatów
Realizacja kompleksowych usług analitycznych w zakresie:
Mikrobiologicznej jakości żywności
Jakości wody i powietrza
Monitoringu higieny i skuteczności dezynfekcji
Mikrobiologii materiałów technicznych
Jakości napojów alkoholowych

rozwiń

Nasze produkty

BIOPREPARATY:

 

LATOPIC – preparat probiotyczny przeznaczony do postępowania dietetycznego w alergii pokarmowej i AZS.

 

LAVIPAN – preparat probiotyczny przeznaczony dla zwierząt monogastrycznych; biopreparat do usuwania lotnych związków odorowych z pomiotu drobiowego.

 

KOMPONENTY ŻYWNOŚCI ORAZ PASZ:
ekstrakty niekonwencjonalnych surowców roślinnych o wysokiej aktywności biologicznej i przeciwdrobnoustrojowej; autolizaty drożdży o obniżonej zawartości soli, bogate w związki białkowe i wolne aminokwasy, w tym aminokwasy egzogenne; oligosacharydy z grupy POS o właściwościach prebiotycznych; syropy cukrowe

 

PRODUKTY FERMENTOWANE:
okowity zbożowe i owocowe (śliwkowe) oraz napoje spirytusowe aromatyzowane kompozycją suszonych surowców roślinnych; piwa o obniżonej immunoreaktywności; pieczywo bezglutenowe

 

PRODUKTY „GREEN CHEMICALS”:
izomer l-kwasu mlekowego o czystości niezbędnej do syntezy L, L-laktydu – prekursora biodegradowalnego polimleczanu; kwas mlekowy jako substrat do syntezy glikolu proplylenowego; biobutanol i butadien otrzymywane z alkoholu etylowego

rozwiń

Lista naszych partnerów

 • Agros Nova Sp. z o.o. Zakład w Łowiczu
 • BEWA Sp. z o.o.
 • Chemat Sp. z o.o.
 • Chemipack Sp. z o.o.
 • Coveris Rigid Polska Sp. z o.o.
 • Ekospot Sp. z o.o.
 • Furhmann S.A.
 • Grupa Azoty
 • IBSS BIOMED
 • Jantoń S.A.
 • Jars Sp. z o.o.
 • JHJ Sp. z o.o.
 • Krajowa Spółka Cukrowa A.
 • Merck Sp. z o.o.
 • MicroFood
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli
 • OCTIM Sp. z o.o.
 • M.T. Trading Sp. z o.o.
 • Plus H2O Drinki Sp. z o.o.
 • PPHU Pol-Skór
 • Seen Holding Sp. z o.o.
 • WOSANA S.A.
 • Zentis Polska Sp. z o.o.

rozwiń

Przejdź do paska narzędzi