awatar kobieta

prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska

CV

KONTAKT:

katarzyna.slizewska@p.lodz.pl

42 631 32 70

Zainteresowania naukowe

Probiotyki, prebiotyki, żywność funkcjonalna, mikrobiota jelitowa.

Publikacje po 2015 roku

 • Bogusławska-Tryk M., Szymeczko R., Piotrowska A., Burlikowska K., Śliżewska K. Ileal and cecal microbial population and short-chair fatty acid profile in broiler chickens fed diets supplemented with lignocellulose, Pakistan Veterinary Journal 2015, 35, 212-216 s. IF=1,392.
 • Barczyńska R., Śliżewska K., Litwin M., Szalecki M., Zarski A., Kapusniak J. The effect of dietary fibre preparations from potato starch on the growth and activity of bacterial strains belonging to the phyla Firmicutes, Bacteroidetes, and Actinobacteria, Journal of Functional Foods , 2015, 19: 661-668 s. IF=3,574.
 • Barczyńska R., Bandurska K., Śliżewska K., Litwin M., Szalecki M., Libudzisz Z., Kapusniak J. Intestinal microbiota, obesity and prebiotics, Polish Journal of Microbiology, 2015, 64, 93-100 s. IF=0,697.
 • Barczyńska R., Śliżewska K., Libudzisz Z., Kapuśniak K., Kapuśniak J. Prebiotic properties of potato starch dextrins, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2015, 69, 1031-1041s. IF=0,573.
 • Klewicka E., Śliżewska K., Nowak A. Ocena przeżywalności bakterii Lactobacillus zawartych w preparacie probiotycznym podczas pasażu w stymulowanym przewodzie pokarmowym, Żywność Nauka Technologia Jakość, 2015, 6(97): 170-181s. IF=0,311.
 • Nowak A., Śliżewska K., Gajęcka M., Piotrowska M., Żakowska Z., Zielonka Ł., Gajęcki M. The genotoxicity of cecal water from gilts following experimentally induced Fusarium mycotoxicosis, Veterinarni Medicina, 2015, 60, (3), 133-140 s. IF=0,639.
 • Nowak A., Motyl I., Śliżewska K., Libudzisz Z., Klewicka E. Adherence of probiotic bacteria to human colon epithelial cells and inhibitory effect against enteric pathogens, International Journal of Dairy Technology, 2015 IF=0,943.
 • Nowak A., Śliżewska K., Otlewska A. Antigenotoxic activity of lactic acid bacteria, prebiotics, and products of their fermentation against selected mutagens, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2015, (doi:10.1016/j.yrtph.2015.09.021) IF=2,031.
 • Śliżewska K., Nowak A., Piotrowska M., Żakowska Z., Gajęcka M., Zielonka Ł., Gajęcki M. Cecal enzyme activity in gilts following experimentally induced Fusarium mycotoxicosis, Polish Journal of Veterinary Sciences, 2015, 18, 1, 191–197 s. IF=0,604.
 • Barczyńska R., Śliżewska K., Litwin M., Szalecki M., Kapusniak J. (2016) Effects of dietary fiber preparations made from maize starch on the growth and activity of selected bacteria from the Firmicutes, Bacteroides, and Actinobacteria phyla in fecal samples from obese children. Acta Biochimica Polonica 2: 261-266. IF=1,187 MNiSW=15.
 • Nowak A., Czyżowska A., Huben K., Sójka M., Kuberski S., Otlewska A., Śliżewska K. (2016) Prebiotics and age, but not probiotics affect transformation of 2-amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline (IQ) by faecal microbiota – An in vitro study. Anaerobe 39: 124-135. IF= 2,424 MNiSW=25.
 • Nowak A., Motyl I., Śliżewska K., Libudzisz Z., Klewicka E. (2016) Adherence of probiotic bacteria to human colon epithelial cells and inhibitory effect against enteric pathogens. International Journal of Dairy Technology 69, 532-539. IF=0,912 MNiSW=20.
 • Śliżewska K., Nowak A., Smulikowska S. (2016) Probiotic preparation reduces faecal water genotoxicity and cytotoxicity in chickens fed ochratoxin A contaminated feed (in vivo study). Acta Biochimica Polonica 63: 281-286. IF= 1,187 MNiSW=15.
 • Barczyńska R., Jurgoński A., Śliżewska K., Juśkiewicz J., Kapuśniak J. (2017) Effects pf potato dextrin on the composition and metabolism of the gut microbiota in rats fed standard and high-fat diets. Journal of Functional Foods 34: 398-407. IF5 letni= 3,46.
 • Czerwiński J., Śliżewska K., Korwin-Kossakowska A., Bachanek I., Smulikowska S. (2017) Effects of genetically modified maize and soybean meal on the diversity and activity of gut microbiota in broiler chicken. Animal Science Papers and Reports 35: 279-299 IF= 0,725.
 • Markowiak P., Śliżewska K. (2017) Effect of Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics on Human Health. Nutrients 9; doi: 10.3390/nu9091021 IF5 letni= 4,187.
 • Barczyńska R., Litwin M., Śliżewska K., Szalecki M., Berdowska A., Bandurska K., Libudzisz Z., Kapuśniak J. (2018) Bacterial microbiota and fatty acids in the faeces of overweight and obese children. Polish Journal of Microbiology 67: 339-345 IF 2017=0,784.
 • Chlebicz A., Śliżewska K. (2018) Campylobacteriosis, Salmonellosis, Yersiniosis, and Listeriosis as Zoonotic Foodborne Pathogens: A Review. International Journal of Environmental Research Public Health 15(5), 863; doi:10.3390/ijerph15050863 IF 2017 = 2,145.
 • Czyżewska-Dors E., Kwit Krzysztof, Stasiak E., Rachubik J., Śliżewska K., Pomorska-Mól M. (2018) Effects of newly developed synbiotic and commercial probiotic products on the haematological indices, serum cytokines, acute phase proteins concentration, and serum immunoglobulin amount of sows and growing pigs – a pilot study. Journal of Veterinary Research 62, 317-328 IF 2017 = 0,811.
 • Markowiak P., Śliżewska K. (2018) The role of probiotics, prebiotics and synbiotics in animal nutrition. Gut Pathogens 10:21,                                                https://doi.org/10.1186/s13099-018-0250-0 IF 2017 = 2,809
 • Chlebicz A., Śliżewska K. (2019) In vitro detoxification of aflatoxin B1, deoxynivalenol, fumonisins, T-2 toxin and zearalenone by probiotic bacteria from genus Lactobacillus and Saccharomyces cerevisiae yeast. Probiotics and Antimicrobial Proteins, doi.org/10.1007/s12602-018-9512-x, IF= 2,962; MNiSW=70.
 • Markowiak P., Śliżewska K., Nowak A., Chlebicz A., Żbikowski A., Pawłowski K., Szeleszczuk P. (2019) Probiotic microorganisms detoxify ochratoxin A in both a chicken liver cell line and chickens. Journal of the Science of Food and Agriculture 99(9), 4309-4318. MNiSW=100.
 • Śliżewska K., Chlebicz A. (2019) Synbiotics impact on dominant faecal microbiota and short-chain fatty acids production in sows. FEMS Microbiology Letters 366: 1-14, DOI: 10.1093/femsle/fnz157, IF= 1,994; MNiSW=70.
 • Śliżewska K., Cukrowska B., Smulikowska S., Cielecka-Kuszyk J. (2019) The Effect of Probiotic Supplementation on Performance and the Histopathological Changes in Liver and Kidneys in Broiler Chickens Fed Diets with Aflatoxin B1. Toxins 11(2), 112; https://doi.org/10.3390/toxins11020112, MNiSW=100.
 • Śliżewska K., Markowiak P., Żbikowski A., Szeleszczuk P. (2019) Effects of synbiotics on the gut microbiota, blood and rearing parameters of chickens. FEMS Microbiology Letters 366: 1-13, DOI: 10.1093/femsle/fnz116, MNiSW=70.
 • Śliżewska K., Detoksykacja aflatoksyny B1 przez drobnoustroje probiotyczne, Przemysł Chemiczny, 2020, 99/3, 425-429.
 • Chlebicz A., Śliżewska K., In Vitro Detoxification of Aflatoxin B1, Deoxynivalenol, Fumonisins, T-2 Toxin and Zearalenone by Probiotic Bacteria from Genus Lactobacillus and Saccharomyces cerevisiae Yeast, Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2020, 12(1), 289-301.
 • Kowalska J., Nowak Adriana, Śliżewska K., Stańczyk M., Łukasiak M., Dastych J., Anti-Salmonella Potential of New Lactobacillus Strains with the Application in the Poultry Industry, Polish Journal of Microbiology, 2020, 69(1), 5-18.
 • Śliżewska K., Markowiak-Kopeć P., Żbikowski A., Szeleszczuk P., The effect of symbiotic preparations on the intestinal microbiota and her metabolism in broiler chickens, SCIENTIFIC REPORTS, 2020, 10, 1-13.
 • Śliżewska K., Markowiak-Kopeć P., Sip A., Lipiński K., Mazur-Kuśnirek M., The Effect of Using New Synbiotics on the Turkey Performance, the Intestinal Microbiota and the Fecal Enzymes Activity in Turkeys Fed Ochratoxin A Contaminated Feed, Toxins, 2020, 12(9), 1-20.
 • Chlebicz-Wójcik A., Śliżewska K., The Effect of Recently Developed Synbiotic Preparations on Dominant Fecal Microbiota and Organic Acids Concentrations in Feces of Piglets from Nursing to Fattening, Animals, 2020, 10(11), 1-18.
 • Śliżewska K., Chlebicz-Wójcik A., Growth Kinetics of Probiotic Lactobacillus Strains in the Alternative, Cost-Efficient Semi-Solid Fermentation Medium, Biology, 2020, 9(12), 1-13.
 • Markowiak-Kopeć P, Śliżewska K., The Effect of Probiotics on the Production of Short-Chain Fatty Acids by Human Intestinal Microbiome, Nutrients, 2020, 12(4), 1-23.
 • Śliżewska K., Chlebicz-Wójcik A., The In Vitro Analysis of Prebiotics to Be Used as a Component of a Synbiotic Preparation, Nutrients, 2020, 12(5), 1-15.
 • Śliżewska K., Markowiak-Kopeć P., Śliżewska W., The Role of Probiotics in Cancer Prevention, Cancers, 2021, 13(1), 1-22.
 • Żbikowski A., Pawłowski K., Śliżewska K., Dolka B., Nerc J., Szeleszczuk P., Comparative Effects of Using New Multi-Strain Synbiotics on Chicken Growth Performance, Hematology, Serum Biochemistry and Immunity, Animals, 2020, 10(9), 1-18.
 •  Mielczarek B., Śliżewska K., Olejnik T., Zastosowanie analizy strategicznej do zmian technologicznych w małym zakładzie piekarniczo-cukierniczym, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2020, 27, 3 (124), 113-130.
 • Śliżewska K, Chlebicz-Wójcik A., Nowak Adriana, Probiotic Properties of New Lactobacillus Strains Intended to Be Used as Feed Additives for Monogastric Animals, Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2021, 13, 146-162.
 • Włodarczyk M., Śliżewska K., Obesity as the 21st Century’s major disease: The role of probiotics and prebiotics in prevention and treatment, Food Bioscience, 2021, 42, 1-24.
 • Chlebicz-Wójcik A., Śliżewska K., Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics in the Irritable Bowel Syndrome Treatment: A Review, Biomolecules, 2021, 11(8), 1-41.
 • Lipiński K., Mazur-Kuśnirek M., Antoszkiewicz Z., Makowski Z., Śliżewska K., Siwicki A., Otrocka-Domagała I., Gesek M., The effect of synbiotics and probiotics on the growth performance, gastrointestinal function and health status of turkeys, Archives of Animal Nutrition, 2021, 75 (5), 376-388
 • Włodarczyk M., Śliżewska K., Efficiency of Resistant Starch and Dextrins as Prebiotics: A Review of the Existing Evidence and Clinical Trials, Nutrients, 2021, 13(11), 1-27

Projekty naukowo-badawcze

 • Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć pokarmowych wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt.
 • Modyfikacja zespołu mikroorganizmów jelitowych ludzi w różnym wieku pod wpływem prebiotycznych dekstryn (badania in vitro i in vivo na zwierzętach doświadczalnych).
 • Wykorzystanie probiotyków do inaktywacji aflatoksyny B1 i ochratoksyny A w badaniach in vitro i in vivo u kurcząt.
 • Preparaty probiotyczne dla zwierząt.
 • Produkty przemian oligosacharydów przez bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • Pat.212061. Probiotyczny stymulator wzrostu dla zwierząt monogastrycznych zwłaszcza dla trzody chlewnej i drobiu.
 • Pat.210685. Nowe zastosowanie preparatu probiotycznego.
 • PAt.212183. Zastosowanie Lactobacillus casei ŁOCK 0900, Lactobacillus casei ŁOCK 0908 i Lactobacillus paracasei ŁOCK 0919.
 • Pat.221497. Preparat o właściwościach prebiotycznych.
 • Szczep bakterii mlekowych Fractocumulus plantarum.
 • Pat.221961. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus paracasei.
 • Pat.221959. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus plantarum.
 • Pat.221958. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus plantarum.
 • Pat.221957. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus casei.
 • Pat.220965. Preparat o właściwościach prebiotycznych.
 • Pat.221497. Preparat o właściwościach prebiotycznych.
 • Pat.233261. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus pentosu.
 • Pat.233262. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus paracasei.
 • Pat.233263. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus reuteri.
 • Pat.233582. Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus rhamnosus.
 • Pat.233581. Szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae.
 • Pat.237035 Warstwowy kompozyt celulozowo-papierniczy oraz sposób wytwarzania kompozytu.
 • Pat.238266 Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus plantarum ŁOCK 1145 oraz sposób wytwarzania celulozy bakteryjnej na drodze hodowli szczepu Lactobacillus plantarum ŁOCK 1145.
 • Pat.238589  Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus rhamnosus.
 • P.433663 Zastosowanie inuliny jako źródła węglowodanów do hodowli bakterii z rodzaju Lactobacillus spp.

Umowy licencyjne

 • umowa z dn. 22.11.2012 r. z firmą JHJ Sp. z o.o.
 • umowa z dn. 20.12.2017 r. z firmą Proteon Pharmaceuticals S.A.

Staże i szkolenia

 • Staż naukowy w Instytucie Medycyny Doświadczalnej, Wydział Medyczny, Słowacja.
 • Zastosowanie spektrometrii mas w nowoczesnych metodach analitycznych, Polska.
 • Praktyczne zastosowanie badań cytogenetycznych w diagnostyce zwierząt i człowieka, Polska.
 • Analiza żywności metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), Polska.
 • Metody analityczne w ocenie jakości leków, Polska.

Hobby

Podróże, film.

Przejdź do paska narzędzi