Historia Instytutu

2016

Konferencja Międzynarodowa „International Conference of Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw.)

2016

Workshop współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) “Modern approach for biodeterioration assessment and disinfection of historical book collections” w składzie: Politechnika Łódzka, Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie i Uniwersytet Chemiczny i Technologiczny w Pradze (przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw.)

2014

Międzynarodowe Seminarium Naukowe “Innovative ecological preservatives preparations with natural substances of plant origin”, Łódź (przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska)

2014

Międzynarodowa Konferencja „XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium”, Łódź (przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw.)

2009

XIV Szkoła Technologii Fermentacji „Technika i technologia w nowoczesnym browarnictwie”, Ciechocinek (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka)

2006

XI Szkoła Technologii Fermentacji „Trendy w technologii i marketingu piwa”, Łódź (przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr inż. Anna Diowksz)

2003

IV Szkoła Letnia „Bakterie fermentacji mlekowej – metabolizm, genetyka, wykorzystanie”, Spała (przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz)

2002

VII Szkoła Technologii Fermentacji „Modyfikacje surowcowe i technologiczne w produkcji piwa”, Łódź (wspólnie z AR w Krakowie) (przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Tadeusz Kuchciak)

2001

VI Szkoła Technologii Fermentacji „Kształtowanie cech sensorycznych piwa”, Szczyrk, (wspólnie z AR w Krakowie) (wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Tadeusz Kuchciak)

2000

III Szkoła Letnia „Bakterie fermentacji mlekowej klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie”, Kazimierz Dolny n. Wisłą (przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz)

1998

II Szkoła Letnia „Bakterie fermentacji mlekowej – klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie”, Ciechocinek (przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz)

1998

Utworzenie w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii trzech zakładów: Technologii Fermentacji (prof. dr hab. Magdalena Włodarczyk), Technologii Spirytusu i Drożdży (prof. dr hab. Józef Szopa) i Mikrobiologii Technicznej (prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz)

1997

II Szkoła Technologii Fermentacji „Fizykochemiczna i biologiczna stabilność piwa i napojów fermentowanych”, Olsztyn (wspólnie z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie), w ramach programu Tempus S-JEP-09770-95

1997

Utworzenie Studium Podyplomowego „Mikrobiologia i Higiena w Przemyśle Spożywczym” (kierownik – dr hab. Zofia Żakowska, prof. nadzw. PŁ)

1996

I Szkoła Letnia „Bakterie fermentacji mlekowej – klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie”, Dobieszków (przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz)

1988

Szkoła Letnia „Przechowalnictwo i stabilizacja aktywności drobnoustrojów przemysłowych”, Sulejów (przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Helena Oberman)

1980

Szkoła Letnia „Postępy w mikrobiologii technicznej”, Konopnica (przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Helena Oberman)

1978

Utworzenie Studium Podyplomowego Technologii Spirytusu i Drożdży (dr inż. Stanisław Gwardys)

1976

Utworzenie Studium Podyplomowego Technologii Fermentacji (prof. dr hab. inż. Stanisław Masior)

1972

Rejestracja Kolekcji Czystych Kultur Zakładu Mikrobiologii Technicznej w World Directory of Collections of Cultures of Microorganisms (WDCC) pod numerem ŁOCK 105

1970

Reorganizacja Wydziału: utworzenie Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii (dyrektorzy w latach 1970-1973 – prof. dr hab. inż. Stanisław Masior, 1974-1995 – prof. dr hab. Helena Oberman, 1995-2014 – prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, od 2014 dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw.)

1963

Współpraca między Department of Agriculture, USA a Katedrą Mikrobiologii Technicznej (prof. dr Jadwiga Jakubowska) w zakresie badań nad mikrobiologiczną syntezą kwasu itakonowego (najlepsze szczepy zostały zdeponowane w trakcie 10-letnich badań w ATCC, USA)

1958

Utworzenie specjalizacji mikrobiologia techniczna w Katedrze Mikrobiologii Technicznej (kierownik – prof. dr Jadwiga Jakubowska)

1952

Organizacja Kolekcji Czystych Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych w Katedrze Mikrobiologii Technicznej

1952

Organizacja Katedry Mikrobiologii Technicznej i Zakładu Mikrobiologii Technicznej

1950

Organizacja  Katedry Technologii Fermentacji z Zakładem Technologii Spirytusu i Drożdży oraz Zakładem Technologii Fermentacji

Przejdź do paska narzędzi