dziowkisz

dr hab. inż. Anna Diowksz prof. uczelni

adiunkt

CV

KONTAKT:

anna.diowksz@p.lodz.pl

42 631 34 82

Zainteresowania naukowe

 • doskonalenie technologii produkcji pieczywa, w tym pieczywa bezglutenowego oraz o obniżonej immunoreaktywności
 • wykorzystanie do produkcji pieczywa surowców alternatywnych, wzbogacanie pieczywa w składniki bioaktywne
 • opracowanie kultur starterowych stosowanych do produkcji pieczywa na zakwasie
 • technologia produkcji napojów fermentowanych

Publikacje po 2015 roku

 • Bartos A., Majak I., Diowksz A., Leszczyńska J. Omega-3 fatty acids used as cross-linkers to reduce antigenicity of wheat flour, Journal of Food Processing and Preservation, 2015 doi:10.1111/jfpp.12638 IF=1,559.
 • Sadowska A., Diowksz A., Wpływ transglutaminazy na objętość właściwą i porowatość miękiszu bezglutenowego chleba gryczanego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2020, 27, 1 (122), 74-84.
 • Diowksz A., Malik A., Jaśniewska A., Leszczyńska J., The Inhibition of Amylase and ACE Enzyme and the Reduction of Immunoreactivity od Sourdough Bread, Foods, 2020, 9(5), 1-11.
 • Diowksz A., , Malik A., Jaśniewska A. Leszczyńska J. The inhibition of amylase and ACE enzyme and the reduction of immunoreactivity of sourdough bread, Foods, 2020, 9(5), 656, 1-11.
 • Sadowska A.., Diowksz A. Wpływ transglutaminazy na objętość właściwą i porowatość miękiszu bezglutenowego pieczywa gryczanego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2020, 27, 1 (122), 74 – 84.
 • Diowksz A. Smak jako kluczowy element jakości pieczywa. W: Pieczywo- smak, zdrowie, ekonomia, ISBN 978-83-955132-0-2, Wydawnictwo SITSpoż, Warszawa, 2019, 21-39.
 • Kopeć P., Diowksz A. Techniki mroźnicze oraz pakowanie w technologii MAP stosowane w produkcji piekarskiej dla wydłużenia trwałości wyrobów. Przegląd Zbożowo-Młynarski 2019, 3, 42-44.
 • Jaśniewska A., Diowksz A. W poszukiwaniu innowacyjnych surowców piekarskich – mąka z pestek dyni. Przegląd Zbożowo-Młynarski 2019, 3, 32-3.
 • Kajzer M., Diowksz A. Dieta bezglutenowa – ograniczenia, ale i szanse dla sektora piekarskiego. Przegląd Zbożowo-Młynarski 2019, 2, 36-39.
 • Sadowska A., Diowksz A. Gryka – alternatywny surowiec w piekarstwie. Przegląd Zbożowo-Młynarski 2018, 5, 10-14.
 • Diowksz A. Mąka żarnowa odkrywana na nowo. Przegląd Zbożowo-Młynarski 2018, 4, 28-31.
 • Diowksz A., Leszczyńska J. Pszenne pieczywo w diecie bezglutenowej? Przemysł Spożywczy, 2016, 7, 33-35.
 • Diowksz A. Fenomen pieczywa na zakwasie. EKO Raw Spirit Program, 2016, 1(3), 16-19.
 • Diowksz A., Leszczyńska J. Wpływ transglutaminazy na jakość i immunoreaktywność pieczywa o małej zawartości glutenu. Monografia „Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności”, ISBN 978-83-937001-6-5, PTTŻ Kraków 2016, 42-50.
 • Sadowska A., Diowksz A. Właściwości transglutaminazy i jej rola w piekarstwie. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2016, 5(108), 9-17.
 • Kordialik-Bogacka E., Diowksz A. The impact of the surface properties of yeast biomass, Saccharomyces cerevisiae, on Pb2+ biosorption. Biotechnology and Food Science, 2016, 80(1), 3-10.
 • Bartos A., Majak I., Diowksz A., Leszczynska J. Omega-3 fatty acids used as cross-linkers to reduce antigenicity of wheat flour. Journal of Food Processing and Preservation, 2016, 40, 601-606.
 • Diowksz A. Zboża na rzecz wyżywienia świata. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2016, 1, 15-18.
 • Diowksz A. Innowacyjne kierunki w wytwarzaniu pieczywa bezglutenowego. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2015,10, 38-39.
 • Kajzer M., Diowksz A., The Clean Label Concept: Novel Approaches in Gluten-Free Breadmaking, Applied Sciences, 2021, 11(13), 1-14.
 • Jaśniewska A., Diowksz A., Wide Spectrum of Active Compounds in Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) for Disease Prevention and Food Production, Antioxidants, 2021, 10(8), 1-17.
 • Diowksz A., Sadowska A., Impact of sourdough and transglutaminase on gluten-free buckwheat bread quality, Food Bioscience, 2021, 43, 1-7.

Projekty naukowo-badawcze

Projekty międzynarodowe

 • COST. SOURDOMICS Sourdough biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses, 2019-2023.
 • International Visegrad Fund V4. Heritage of traditional beverages quality, 2016.
 • Grant Europejski 6 PR. PERCERAMICS Multifunctional percolated nanostructured ceramics fabricated from hydroxiapatyte, 2004-2007.
 • INCO Copernicus. Improved Methods for Producing Polish and Ukrainian Fermented Foods, 1999-2003.
 • Tempus S-JEP 9770-95. University-industry cooperation in fermentation technology in Poland, 1995-1998.

Projekty krajowe

 • BIOSTRATEG. Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno chemicznych, 2016-2019.
 • Grant MNiSW. Fermentowane napoje owsiane jako bezglutenowa alternatywa dla piwa, 2010-2013.
 • Grant MNiSW. Biosynteza selenobiotyny przez prototrofy biotytowe, 2010-2012.
 • Grant KBN. Redukcja alergenności mąki pszennej za pomocą reakcji sieciowania i fermentacji mlekowej, 2006-2008.
 • Grant Rektora PŁ. Wykorzystanie preparatu błonnikowego do produkcji bezglutenowego pieczywa na zakwasach, 2005.
 • Grant KBN. Pieczywo bezglutenowe na zakwasach o walorach żywności funkcjonalnej i przedłużonej trwałości, 2004-2007.
 • Grant.PR UE. Wielofunkcyjne, porowate nanostrukturalne materiały ceramiczne otrzymywane z hydroksyapatytu, 2004-2006.
 • Grant KBN. Technologia otrzymywania pieczywa z udziałem kultur starterowych i z możliwością wzbogacania w selen, 1999-2002.
 • Grant KBN. Badania nad aktywnością skojarzonych populacji bakterii mlekowych i drożdży jako kultur starterowych w zakwasach piekarskich, 1991-1994.

Prace badawcze we współpracy z przemysłem

 • Projekt Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Piekarnia Olszyńscy, Koluszki. Opracowanie nowatorskiego pieczywa francuskiego i półfrancuskiego o obniżonej zawartości tłuszczu, 2020-2021.
 • Projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/PARP POIR, Piekarnia Piskorek, Nowa Wieś. Opracowanie piekarskich kultur starterowych przeznaczonych do produkcji pieczywa na zakwasie o udokumentowanych walorach prozdrowotnych, 2018.
 • Projekt MONSUN Polmos Żyrardów. Ograniczenie zawartości 2-propanolu w wyrobach spirytusowych, 2016-2017.
 • Praca badawcza dla Piekarnia Gromulski, Mińsk Mazowiecki. Badania walorów prozdrowotnych pieczywa pszennego na zakwasie, 2016.
 • Praca badawcza dla Piekarnia Gromulski, Mińsk Mazowiecki. Badania immunoreaktywności pieczywa pszennego, 2016.
 • Brenntag Polska, Pochodne celulozy jako funkcjonalne dodatki do pieczywa, 2007.
 • Brenntag Polska, Wpływ fermentacji mlekowej i dodatku błonnika na trwałość pieczywa bezglutenowego, 2007.
 • Brenntag Polska, Zakwas pszenny w produkcji pieczywa o obniżonej immunoreaktywności, 2007.
 • Brenntag Polska, Wpływ wybranych dodatków na jakość pieczywa mrożonego, 2006.
 • Brenntag Polska, Mąka łubinowa w recepturze pieczywa bezglutenowego, 2006.
 • Lesaffre, Lille (Francja), Wymiana doświadczeń w zakresie produkcji piekarskich kultur starterowych, 2003.
 • Lesaffre, Lille (Francja), Wymiana doświadczeń w zakresie możliwości produkcji suplementów selenowych, 2003.
 • Praca badawcza dla WPPH ELENA, Kokanin. Wpływ dodatku kiełków zbożowych oraz kiełków wzbogaconych w selen na przebieg fermentacji zakwasów piekarskich, 2001.
 • Praca badawcza dla WPPH ELENA, Kokanin. Dobór szczepów bakterii mlekowych do fermentacji zakwasów piekarskich, 2000.
 • Rank Hovis MacDoughal, High Wycombe (UK), Próby wdrożeniowe zastosowania zakwasów piekarskich w produkcji pieczywa tostowego, 2000.
 • Praca badawcza dla „Parol” Sc., Łódź. Badanie aktywności i optymalizacja składu szczepów zaczątków piekarskich, 1999.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • Pat.176077 Szczepionka do fermentacji zakwasów piekarskich oraz sposób jej wytwarzania.
 • Patent łotewski LV 13632 B Panemiens mikroorganismu imobilizacijai uz neseja. (Immobilizowane drobnoustroje na hydroksyapatycie).
 • Patent łotweski LV 13633 B Panemiens mikroorganismu imobilizacijai uz neseja. (Immobilizowane drobnoustroje na hydroksyapatycie).
 • European patent pending, EP 2548442 A1 Method of producing gluten-free bread with transglutaminase.
 • European patent pending, EP 2548443 A1 Method of producing sourdough bread with transglutaminase.
 • Pat.213533 Sposób otrzymywania probiotycznych napojów słodowo-owocowych.
 • Pat.214533 Sposób otrzymywania bezglutenowego chleba owsianego.
 • Method of producing gluten-free bread with transglutaminase.
 • Method of producing sourdough bread with transglutaminase.
 • Pat.222514 Sposób wytwarzania pieczywa bezglutenowego.
 • Pat.223886 Sposób produkcji pieczywa na zakwasie.
 • Pat.229794 Sposób wytwarzania piw niepasteryzowanych i niefiltrowanych o właściwościach prozdrowotnych.
 • Pat.230605 Sposób wytwarzania pieczywa.
 • Pat.233577 Sposób wytwarzania wyrobów ciastkarskich spulchnianych drożdżami.
 • Pat.233578 Sposób wytwarzania bagietek.

Umowy licencyjne

 • umowa z dn. 09.11.2015r. CTT przeniesienie praw do technologii (Know-how). Fermentowane napoje owsiane jako bezglutenowa alternatywa dla piwa.

Staże i szkolenia

 • Institute Meurice, Bruksela, 1996
 • Escola Superior de Biotechnologia, Porto, 1996
 • Heriot-Watt University, Edynburg, 1997
 • Universita degli studi di Firenze, Florencja, 1997
 • Universita di Perugia, Perugia, 1997
 • Universita degli studi della Basilicata, Potenza, 1997
 • Heriot-Watt University, Edynburg, 1998
 • Institute Meurice, Bruksela, 1998
 • Munchen Universitat, Weihenstephan-Freising, 1998
 • Central Science Laboratory, York, 2000
 • Laboratoire de Technologie de la Nutrition et de l’Alimentation, Clermont-Ferrand, 2000
 • Institute of Food Research, Norwich, 2000
 • RHM Technology, High Wycombe, 2000
 • Lesaffre, Lille, 2003
 • IGV Institut für Getreideverarbeitung GmbH, Potsdam, 2009
 • IREKS, Kulmbach, 2010
 • Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers, Angers, 2013
 • University of Copenhagen, 2014
 • Wageningen University, 2014
 • Cagliari University, 2014
 • Research Institute of Brewing and Malting, Praga, 2016

Hobby

Ogród, turystyka.

Przejdź do paska narzędzi