awatar kobieta

dr hab. inż. Agnieszka Nowak prof. uczelni

adiunkt

KONTAKT:

agnieszka.nowak@p.lodz.pl

42 631 32 44

Zainteresowania naukowe

Brochothrix thermosphacta, psucie żywności pochodzenia zwierzęcego, nowoczesne systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego, prawo żywnościowe, ozonowanie.

Publikacje po 2015 roku

 • Czyżowska A., Klewicka E., Pogorzelski E., Nowak Agnieszka. Polyphenols, vitamin C and antioxidant activity in wines from Rosa canina L. and Rosa rugosa Thunb, Journal of Food Composition and Analysis , 2015, 39, 62-68 s. IF=1,985
 • Nowak Agnieszka, Czyżowska A., Efenberger –Szmechtyk M., Krala L., Polyphenolic extracts of cherry (Prunus cerasus L.) and blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves as natural preservatives in meat products. Food Microbiology, 2016, 59: 142-149, ISSN 0740-0020. IF=4,214 MNiSW=35
 • Pielech-Przybylska Katarzyna; Balcerek Maria; Nowak Agnieszka; Patelski Piotr; Dziekońska-Kubczak Urszula: Influence of yeast on the yield of fermentation and volatile profile of ´Węgierka Zwykła´ plum distillates, Journal of the Institute of Brewing, 2016, DOI 10.1002/jib.374. IF=1,017 MNiSW=25
 • Brodowska A.J., Nowak Agnieszka, Śmigielski K. (2017) Ozone in the Food Industry: Principles of Ozone Treatment, Mechanisms of Action, and Applications. An Overview, Critical Reviews in Food Science and Nutrition doi.org/10.1080/10408398.2017.1308313 IF5 letni= 6,705
 • Brodowska A.J., Nowak Agnieszka, Kondratiuk-Janyska A., Piątkowski M., Śmigielski K., (2017) Modelling the Ozone-Based Treatments for Inactivation of Microorganisms. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 1196; doi:10.3390/ijerph14101196 IF5 letni= 2,540
 • Czyżowska A., Kucharska A.Z., Nowak Agnieszka, Sokół-Łętowska A., Motyl I., Piórecki N. (2017) Suitability of the probiotic lactic acid bacteria strains as the starter cultures in unripe cornelian cherry (Cornus mas L.) fermentation, Journal of Food Science and Technology – Mysore, 54(9):2936-2946 DOI: 10.1007/s13197-017-2732-3 IF5letni=1,597
 • Efenberger-Szmechtyk Magdalena, Nowak Agnieszka, Kręgiel Dorota. Implementation of chemometrics in quality evaluation of food and beverages. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017, 27, 1-20. DOI: 10.1080/10408398.2016.1276883. IF5=6,705
 • Pielech-Przybylska K., Balcerek M., Nowak Agnieszka, Wojtczak M., Czyżowska A., Dziekońska-Kubczak U., Patelski P., (2017) The effect of different starch liberation and saccharification methods on the microbial contaminations of distillery mashes, fermentation efficiency, and spirits quality. Molecules, 22, 1647 doi:10.3390/molecules22101647 IF5-letni= 3,202
 • Brodowska A.J., Nowak Agnieszka, Śmigielski K. (2018) Ozone in the Food Industry: Principles of Ozone Treatment, Mechanisms of Action, and Applications. An Overview, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(13):2176-2201 IF5-letni: 6,455
 • Efenberger-Szmechtyk M., Nowak Agnieszka, Kręgiel D., (2018) Implementation of chemometrics in quality evaluation of food and beverages, Critical Reviews in Food Science and Nutrition , 58(10), pp. 1747-1766, IF5-letni: 6,455
 • Nowak Adriana, Zakłos-Szyda M., Błasiak J., Nowak Agnieszka, Zhang Z., Zhang B. (2019) Potential of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. in Human Health and Nutrition: A Review of Current Knowledge and Therapeutic Perspectives. Nutrients 11(2), 333. MNiSW=140.
 • Czyżowska A., Siemianowska K., Śniadowska M., Nowak A., Bioactive Compounds and Microbial Quality of Stored Fermented Red Beetroots and Red Beetroot Juice. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2020, 70(1), 35–44.
 • Efenberger-Szmechtyk M., Nowak A., Czyżowska A., Kucharska A., Fecka I., Composition and Antibacterial Activity of Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, Cornus mas L. and Chaenomeles superba Lindl. Leaf Extracts, MOLECULES, 2020, 25(9), 1-14.
 • Efenberger-Szmechtyk M., Nowak Adriana, Nowak Agnieszka, Cytotoxic and DNA-Damaging Effects of Aronia melanocarpa, Cornus mas, and Chaenomeles superba Leaf Extracts on the Human Colon Adenocarcinoma Cell Line Caco-2, Antioxidants, 2020, 9(11), 1-18.
 • Masłowski M., Miedzianowska J., Czylkowska A., Efenberger-Szmechtyk M., Nowak Agnieszka, Strzelec K., Anti-Oxidative Activity of Alcohol-Water Extracts from Field Horsetail (Equisteum arvense) in Elastomer Vulcanizates Subjected to Accelerated Aging Processes, Materials, 2020, 13(21), 1-19.
 • Jaśkiewicz A., Budryn G., Nowak Agnieszka, Efenberger-Szmechtyk M., Novel Biodegradable Starch Film for Food Packaging with Antimicrobial Chicory Root Extract and Phytic Acid as a Cross-Linking Agent, 2020, Foods 9(11), 1-21.
 • Czyżowska A., Wilkowska A., Staszczak (Mianowska) A., Nowak Agnieszka, Characterization of Phytochemicals in Berry Fruit Wines Analyzed by Liquid Chromatography Coupled to Photodiode-Array Detection and Electrospray Ionization/Ion Trap Mass Spectrometry (LC-DAD-ESI-MSn ) and Their Antioxidant and Antimicrobial Activity, Foods, 2020, 9(12), 1-24.
 • Efenberger-Szmechtyk M., Nowak Agnieszka, Czyżowska A., Plant extracts rich in polyphenols: antibacterial agents and natural preservatives for meat and meat products, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2021, 61 (1), 149-178.
 • Efenberger-Szmechtyk M., Nowak A., Czyżowska A., Śniadowska M., Otlewska A., Żyżelewicz D., Antibacterial mechanisms of Aronia melanocarpa (Michx.), Chaenomeles superba Lindl. and Cornus mas L. leaf extracts, Food Chemistry, 2021, 350.
 • Efenberger-Szmechtyk M., Gałązka-Czarnecka I., Otlewska A., Czyżowska A., Nowak Agnieszka, Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, Chaenomeles superba Lindl. and Cornus mas L. Leaf Extracts as Natural Preservatives for Pork Meat Products, Molecules, 2021, 26(10), 1-20.
 • Sośnicka M., Nowak Agnieszka, Czyżowska A., Gałązka-Czarnecka I., Czerbniak A., Polyphenolic Herbal Extract of Cistus incanus as Natural Preservatives for Sausages Enriched with Natural Colors, Processes, 2021, 9(9), 1-17.

Projekty naukowo-badawcze

 • Brochothrix thermosphacta a bezpieczeństwo mięsa i produktów mięsnych.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • P.404527 Sposób dekontaminacji przypraw ozonem.
 • P.404528 Sposób dekontaminacji surowców roślinnych ozonem.
 • P.409933 Komora do dekontaminacji surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym.
 • P.417337 Sposób dekontaminacji ozonem przypraw przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
 • P.417338 Sposób dekontaminacji surowców zielarskich ozonem
 • P.430573 Folia biodegradowalna o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz sposób otrzymywania tej folii
 • Patent 230454 Sposób peklowania mięsa przeznaczonego na farsz do kiełbas.
 • Patent 230371 Sposób peklowania mięsa przeznaczonego na farsz do kiełbas.
 • Patent 238430 Kompozycja na piankę poliuretanową o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych.
 • Patent 239067 Kompozycja na piankę poliuretanową o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

Wzory użytkowe

 • Prawo ochronne PL71041Y1 na wzór użytkowy pt. „Komora do dekontaminacji surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym”.

Hobby

Grzybobranie, pergamano.

CV

Przejdź do paska narzędzi