OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PRZETWORÓW WARZYWNO-OWOCOWYCH NOWEJ GENERACJI WZBOGACONYCH BŁONNIKOWYM PREPARATEM ZE SKROBI ZIEMNIACZANEJ O WŁAŚCIWOŚCIACH PREBIOTYCZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej prowadzony jest projekt, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji niedosładzanych przetworów warzywno-owocowych wzbogacanych preparatem błonnikowym o właściwościach prebiotycznych ze skrobi ziemniaczanej oraz o akceptowalnych przez dzieci         i młodzież cechach organoleptycznych i odpowiedniej stabilności przechowalniczej. Prowadzone są również badania oceniające wpływ wzbogacania przetworów warzywno-owocowych skrobiowym preparatem błonnikowym                               o właściwościach prebiotycznych na dzieci z nadwagą i otyłością oraz jej powikłaniami metabolicznymi. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum w składzie: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet im. Jana Długosza                               w Częstochowie,  Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. K., Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Wydział Biotechnologii            i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. W Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii prowadzone są badania dotyczące określenia wpływu przetworów owocowo-warzywnych wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych na markery oddziaływania zdrowotnego, tj. rodzaj i stężenie SCFA i BCFA oraz na aktywność enzymów tzw. fekalnych w kale dzieci          z nadwagą i otyłością. Projekt jest prowadzony w okresie od 01.09.2021 do 31.11.2022.
Udostępnij
Przejdź do paska narzędzi