Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy

W Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej prowadzony jest projekt Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego produktu o nowych cechach sensorycznych i zwiększonym działaniu prozdrowotnym. W produkcji kombuchy zastosowane zostaną przebadane i dobrane szczepy bakterii kwasu octowego, bakterii kwasu mlekowego i drożdży, wyselekcjonowane ekstrakty roślinne o wysokim stężeniu związków bioaktywnych oraz napary wyselekcjonowanych mieszanek herbat, otrzymane w ekstrakcji na zimno i gorąco. Projekt jest prowadzony w okresie od 01.02.2021 do 31.08.2023.  
Udostępnij
Przejdź do paska narzędzi