I SESJA MŁODYCH MIKROBIOLOGÓW ŚRODOWISKA ŁÓDZKIEGO – 23.06.2017

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów serdecznie zapraszają do udziału w

I Sesji Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego,

która odbędzie się 23 czerwca 2017 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej przy
ul. Stefanowskiego 4/10 (budynek A2, audytorium S9) w Łodzi.

Istnieje możliwość zaprezentowania prac w postaci doniesień ustnych lub posterów w 3 panelach tematycznych:

  • mikrobiologia w medycynie,
  • mikrobiologia środowiskowa i ogólna,
  • mikrobiologia w przemyśle.

Celem wydarzenia będzie:

  • konsolidacja młodych mikrobiologów (doktorantów oraz dyplomantów) łódzkich jednostek naukowych: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiej Akademii Nauk,
  • prezentacja dokonań naukowych,
  • wymiana cennych doświadczeń w zakresie prowadzonych badań.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy oraz streszczenia prac (formularz dostępny u organizatorów) prosimy przesyłać do 15 maja 2017 roku drogą elektroniczną: sesjamikro2017@info.p.lodz.pl.

Za najlepsze wystąpienia (referaty i postery) w danych sesjach przewidziane są nagrody. Prezentowane na konferencji prace,
po recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Biotechnology and Food Science (8 pkt. MNiSW). Prace należy nadsyłać
do 30 czerwca 2017.

 

Przewodnicząca PTM oddział Łódź
dr hab. Beata Gutarowska prof. nadzw. 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego                                                                                                                                           
dr inż. Katarzyna Śliżewska                                                                                                                                                                                                                

 

Pobierz zaproszenie

Udostępnij
Przejdź do paska narzędzi