Dezynfekcja od pomysłu do aplikacji – 22.06.2017

ZAPROSZENIE

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Dezynfekcja – od pomysłu do aplikacji, które odbędzie się 22 czerwca 2017r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oddział Łódź.

Cele seminarium:

  • Prezentacja badań w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących skutecznej dezynfekcji przestrzeni produkcyjnej, pomieszczeń służby zdrowia i materiałów technicznych
  • Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami, przedstawicielami zakładów produkcyjnych, producentami i odbiorcami środków
    do dezynfekcji i ochrony materiałów technicznych

Istnieje możliwość zaprezentowania Państwa prac w postaci doniesień ustnych lub posterów w 3 panelach tematycznych:

  • Dezynfekcja – prawo, wymagania i innowacje
  • Dezynfekcja w przemyśle i medycynie
  • Dezynfekcja w ochronie materiałów technicznych

Formularz zgłoszeniowy oraz streszczenia prac prosimy przesłać do 30 kwietnia 2017r.

na adres: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, z dopiskiem Seminarium Dezynfekcja lub drogą elektroniczną
na adres: dezynfekcja@info.p.lodz.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 200zł i obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch. Wpłaty należy dokonać do 30 kwietnia 2017r. na konto: Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, Bank PEKAO S.A., II Oddział w Łodzi 75 1240 3028 1111 0010 3742 0580 w tytule przelewu wpisując „I-31/Dezynfekcja/2017”.

Prezentowane na Seminarium prace, po recenzji, zostaną opublikowane, w języku angielskim, w wydawanym przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ czasopiśmie Biotechnology and Food Science (8 pkt MNiSW). Prace przeznaczone do publikacji w czasopiśmie Biotechnology and Food Science należy nadsyłać do 30 czerwca 2017r.

 

Przewodnicząca PTM oddział Łódź
dr hab. Beata Gutarowska prof. nadzw. 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego                                                                                                                                           
dr inż. Anna Koziróg                                                                                                                                                                                                                

 

Pobierz zaproszenie

Udostępnij
Przejdź do paska narzędzi